1

AVG

Gegevens vastlegging

 

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken.
Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen,
zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij MC Free Wheels Heeten verwerkt en opgeslagen worden.
Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de voorzitter.
die kan in de rol van "functionaris gegevensverwerking" tekst en uitleg geven.

MC Free Wheels Heeten zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-policy.

Tijdens onze evenementen worden regelmatig beelden gemaakt welke geplaatst worden op onze diverse media kanalen,
door het deelnemen aan een van onze evenementen maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.

Copyright © 2019 Locosoft B.V. - Alle rechten voorbehouden | www.locosoft.nl